Kerjasama

Perjanjian Kerjasama Kepolisian Resort Metro Jakarta Utara dengan Komnas HAM tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Perjanjian Kerjasama Kepolisian Resort Metro Jakarta Utara dengan Komnas HAM tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (2 November 2015)